Още на 15 декември, съветниците от БСП-Варна се обявиха против апортирането на акциите на Общината от Пловдивския панаир

Дек 17, 2021 ВАРНА Новини БСП 0 1053

17.12.2021г.

На 15.12.2021 година групата общински съветници на БСП-Варна внесе Сигнал до областния управител  Марио Смърков, по повод решението на местния парламент за прехвърляне на акциите на Пловдивския панаир, което беше взето на сесията на 10 декември. В него те настояват да се   преразгледа решението, с което     Общината  апортира акциите си в инвестиционното дружество „Пълдин туринвест“ АД,  представляваващи 29% от капитала на "Международен панаир Пловдив" АД. В сигнала до Марио Смърков, който е с входящ №РД-21-1102-16/15.12.2021, е записано:„ Обръщаме се към Вас, за да бъде защитен държавният и обществен интерес, да упражните парвото си съгласно чл.45, ал.4 от ЗМСМА и да върнете незаконосъобразния акт по решението на точка трета от дневния ред на XXII-то заседание за ново обсъждане в ОбС-Варна и при необходимост да го оспорите пред съответния Административен съд“. По време на сесията,цялата група съветници на БСП-Варна, гласува „против“ предложението на  кмета на града Иван Портних, за прехвърляне на акциите, които общината притежава в „Международен панаир Пловдив” на дружеството „Пълдин туринвест” на бизнесмена Георги Гергов.