Областен съвет

ИБ на ОблС на БСП-Варна

Председател – Цонко Цонев

Зам.председател – Десислав Тасков –(организационна и изборна дейност)

Зам. председател – Борислав Гуцанов – (отговарящ за ГПО – Варна)

Зам.председател –Анелия Клисарова – (работа с движенията в БСП и структурите на гражданското общество)

Зам.председател – Милен Гочев – (партийна дейност и идейно-политическа работа)

Секретар – Дора Павлова – (обучение и кадрова политика)

Член – Христо Боев – (наука, образование и квалификация)

Член -Деспа Точева – (браншови организации и работодатели)

Член – Атанас Тихчев – (анализи и обща координация)

Член - Анатоли Атанасов – (държавни органи и администрация)

Член - Елина Димитрова – (МО и Медийна политика)

Областен координатор: Стелиана Георгиева - моб. 0899007080

Присъствен списък на ОблС на БСП-Варна - 01.10.2017 г.

Цонко Цонев
Иван Иванов
Анелия Клисарова
Георги Андреев
Красимир Янков
Апостол Димитров
Ангел Вълков
Светлана Такева
Десислава Калоянова
Борислав Гуцанов
Деспа Точева
Мая Раданова
Павел Раличков
Йордан Вълков
Тодорка Павлова
Десислав Тасков
Марияна Хайдутова
Даниела Йорданова
Стефан Пейчев
Стефка Христова
Валентина Динкова
Станка Велева
Йорданка Колева
Людмила Петкова
Пламен Стоянов
Валентин Вълчев
Валери Велинов
Васил Кинчев
Александър Александров
Красен Железов
Марияна Георгиева
Милена Драгнева
Филчо Филев 
Елина Димитрова
Анатоли Атанасов
Иво Гочев
Милен Гочев
Йордан Иванов
Христо Боев
Атанас Тихчев
Алекси Алексиев
Галин Трифонов
Милена Георгиева
Ирена Георгиева
Христо Янчев
Димитър Чутурков
Костадинка Аврамова
Владко Влаев
 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи