Ветрино

Община Ветрино се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на Област Варна. Общината има 10 населени места с общо население 5 415 жители (01.02.11 г.). През годините селището е носило последователно имената: Йъсъ тепе /1573/;  Яс тепе /1762/; Ветрино /1934/. В околностите е върлувал турският хайдушки войвода Селих Мустафа. На 27 октомври 1999 г. на първи тур е избран с убедително мнозинство първият демократичен кмет. Ветрино е селскостопански район. От общата площ земеделски територии са 252 616 дка., от които обработваеми — 206 480 дка., горски територии 24 184 дка.

Към настоящия момент в община Ветрино има  избрани двама кметове на кметства от БСП в с.Доброплодно - Милен Росенчев Георгиев  и  в с.Невша – Зоя Георгиева Атанасова.
В Общинския съвет  от общо  тринадесетте общински съветници, БСП има четирима свои представители: 
•    Станка Атанасова Велева – Председател Общински съвет
•    Димитър Стефанов Димитров
•    Багряна Илиева Цанкова
•    Валентина Иванова Динкова
Групата общински съветници от БСП работи много активно в постоянните и временни комисии към ОбС, инициира множество предложения и взема дейно участие в заседанията на Общинския съвет.
На територията на община Ветрино съществува една общинска организация на БСП.
Председател на организацията от м.октомври 2013г. е Валентина Иванова Динкова на 51г.,родена в гр.Суворово, с висше образование, специалност- публична администрация, омъжена с две деца. Работила е като секретар на Кметство Белоградец, специалист „Човешки ресурси” в община Ветрино, в момента работи в частна фирма.
Зам.председател е Станка Атанасова Велева, на 63г., родена в с.Ветрино, с висше образование, специалност - начален учител, омъжена с две деца. Работила е като начален учител в СОУ”Христо Ботев” с.Ветрино, в момента работи като Председател на Общински съвет.
Секретар на организацията е Радка Атанасова Цачева, на 71г.,с полувисше образование, специалност-акушерка, омъжена с едно дете. Работила е като акушерка и медицинска сестра, в момента  е пенсионер. 
Председател на ОбКК е Васил Славчев Борисов,  на 57г. със средно специално образование,специалност-ДВГ, вдовец с две деца. Работил е като началник автотранспорт в община ветрино,  в момента работи като автомеханик в СОУ”Хр.Ботев” с.Ветрино .
Председател на жените социалистки е Гергина Атанасова Георгиева на 70г. с полувисше образование, специалност – химия и биология, омъжена с две деца. Работила е като секретар на община Ветрино и учител в СОУ”Христо Ботев” с.Ветрино, в момента пенсионер.
Председател на Движение ветерани е Вичо Ангелов Вичев, на 77г. със средно специално образование, специалност – механизация и електрификация на селското стопанство, женен с две  деца. Работил е  като главен инженер на ТКЗС с.Невша, Директор на опитна станция по семепроизводство, в момента пенсионер.


ИБ на БСП-Ветрино 
Валентина Динкова    председател
Станка Велева    зам.председател
Георги Андреев     
Димитър Димитров    
Багряна Илиева     

Общински съвет на БСП-Ветрино
Валентина Иванова Динкова    председател
Станка Атанасова Велева    зам.председател
Радка Атанасова Цачева    
Георги Димитров Андреев     
Мария Георгиве Велкова     
Васил Славчев Борисов    
Багряна Илиева Цанкова    
Димитър Стефанов Димитров    
Зоя  Георгиева Атанасова    
Гергина Аанасова Георгиева    
Пенчо Костадинов Пенев    
Иван Георгиев Иванов    
Михаил Георгиев Трендафилов    

Общинска контролна комисия на БСП-Ветрино
Васил Славчев    
Мария Велкова    
Иван Георгиев    
 

Основните партийни организации са шест на брой и една възстановена. Общата численост на общинската организация е 160 и се разпределя по населени места както следва:

  • ОПО Ветрино- 64
  • ОПО Белоградец - 19
  • ОПО Доброплодно - 9
  • ОПО Млада гвардия - 18
  • ОПО Невша -26
  • ОПО Момчилово-8
  • ОПО Ягнило-16

Общинската организация има своите партийни традиции и сплотен партиен живот. Отбелязват се всички значими събития, празнуват се заедно празници.

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи