За община Провадия

Община Провадия се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на Област Варна. Общината има 25 населени места с общо население 22 934 жители (01.02.11 г.). Провадия е изходно място за посещение на крепостта Овеч.

Кратка история...

Марксическите идеи проникват в Провадия чрез учениците – провадийци във Варненската гимназия, участващи в ръководените от В. Коларов и Хр. Кабакчиев марксически кръжоци. Между участниците са Владислав Маринов и Владимир Бакалов. Социалистическото движение в града се засилва особено много след основаването на БСДП през 1981 г. и образуването на социалистическата дружинка в гр. Варна през 1893 г. Първият социалистически агитатор, който идва в Провадия през 1892 г. е Георги Гинев от гр. Казанлък. Той набира абонати за сп. „Ден” – орган на БСДП. Появяват се и социалистически вестници „Работнически другар” на Г. Бакалов. През 1895 г. се изгражда кръжок за разпространение на марксически идеи. В него влизат Владислав Маринов, Димитър Провадалиев, Илия и Дойчо Бекчиеви и др. Кръжокът събира членски внос, който отчета в ЦК на БРСДП.

Социалистите се събират в дома на Д. Проваданлиев и създават първата социалистическа дружинка. В нея влизат Вл. Маринов, Филип Митов и Илия Бекчиев – учители, самият Проваданлиев е съдебен служител. Дружинката се нарича „Работник”, а за клуб служи една стая от дома на Д. Проваданлиев.  В първото си писмо до Централния комитет партийната група съобщава програмата за своята бъдеща дейност: „Ние работниците дърводелци, бръснари, писари, учители, съзнаващи интересите си, чрез разни разисквания, сказки, четения, ще допълняме нашите познания и ще будим заспалите си братя, които постепенно ще привличаме в нашата група…”

Провадийските социалисти участват активно в общата борба на работническата класа в страната. Изразяват своята солидарност и изпращат парични средства на стачкуващите работници от крупните промишлени центрове. Организира се акция за подпомагане на арменските бежанци от Турция, като им се изпращат пари. Това са първите прояви на международна солидарност от страна на Провадийската социалдемократическа организация.

През лятото на 1900 г. в Сливен се провежда Шестия конгрес на БРСДП. На него присъстват двама делегати от Провадия – Кирчо Генчев и Ненчо Мимов. Конгресът разглежда въпроса за отношението на партията към селяните. През този период организацията взема активно участие в парламентарните избори, които са на 28.01. 1901 г.

След потушаване на Септемврийското въстание са арестувани местните водачи и ръководители Герчо Станков, Андрей Тодоров, Стоил Илиев и др. Част от участниците бягат с лодки в СССР. През 1920-1921 г. партийната организация активно заработва сред младежите. Към 1923 г. то достига 123 члена, секретар става Любен Миндов. Към турската секция в Провадия е изградено и турско младежко комунистическо дружество „Казъл байряк” /червено знаме/. Създадена е и секция за работа с жените. Първи председател става младата учителка Райна Маринова.

Нелегалната работа налага през есента на 1924 г. в Провадия да бъде създаден околийски комитет. В него влизат Ст. Иванов, Желез Йорданов, Йовчо Колев и др. През 1930-1931 г. Провадийската ремсова организация се оформя като районен комитет начело със Стоян Мураданларски, който поема ръководството на селата около града.

Въпреки фашистката диктатура през 1940 г. в Провадия е създадено българо-съветско дружество. Активната сила в него са младежите. В периода на жестоката антифашистка борба – 1941-1944 г. Провадийския край дава много свидни жертви. Безсмъртни ще останат имената на Съби Дичев /Вълчи дол/, Стоян Мураданларски /с. Мировци, Шуменско/, Гроздю Желев /с. Султанци/, Тодор Илиев /с. Юнак/, Коста Събев Димов /с. Стефан Караджа/, Йордан Железов /Провадия/, Стефан Шиков, Петър Манолов, Киро Радев /Манастир/ Станю Стефанов /Манастир/ и др. Всички те са част от Провадийската партийна организация – убити без съд и присъда.

ИБ на БСП-Провадия
Анатоли Атанасов
Росица Пиринлиева
Милена Драгнева
Иво Гочев
Филчо Филев
Димитричка Дичева

Общински съвет на БСП-Провадия
Анатоли Стоянов Атанасов    председател
Ангелина Стефанова Дочева     
Димитричка Тошкова Дичева    член на ИБ
Дора Маринова Тодорова     
Елина Георгиева Димитрова     
Елка Андонова Христова     
д-р Иво Райчев Гочев    член на ИБ
Ирина Николаева Никова     
Кирил Христов Стефанов     
Маргарита Илиева Минева     
Милена Иванова Драгнева    член на ИБ
Николай Начев     
Младен Драгнев Маринов     
Василена Николаева Цветкова    член на ИБ
Николай Маринов Ненов     
Росица Иванова Пиринлиева    член на ИБ
Росица Георгиева Георгиева     
Светлана Василева Коланева     
Станимир Герчев Станков     
Стефка Бонева Иванова     
инж.Филчо Филев член на ИБ

Представителство на БСП в местната власт в община Провадия:

Инж. Филчо Филев е роден 1962 г. в гр. Провадия. Член на БСП от 2007 година, член на ИБ на БСП Провадия и на ИБ на Областния съвет на БСП Варна. Висшето си образование завършва със специалност „Автоматизация на производството” във ВМЕИ-Варна. Той има и втора специалност - „Счетоводство и контрол” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. Има управленски стаж в множество фирми, развиващи своята дейност в община Провадия и област Варна.

Бил е заместник-кмет на община Провадия в периода 1999 - 2007 г., както и общински съветник в Общински съвет Провадия от 2007 г. до 2011 г. От месец ноември 2011 г. е кмет на общината. Чрез рационалния си и иновативен подход, той успява да изведе Провадия от финансовата криза, до която я е довело предходното управление. Ето защо на Местни избори 2015 печели своя втори кметски мандат.

В неговата обществена дейност се открояват следните дейности – инж. Филев е председател на читалищното настоятелство на НЧ „Ал. Константинов 1884” - гр. Провадия от 2000 г. до момента, а също така е и председател на сдружение с нестопанска цел „Европа плюс” - Провадия, осигуряващо лични асистенти на изпаднали в затруднение лица.

Семеен, с едно дете.

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи