Бяла

Община Бяла е разположена в централната част на Българското Черноморско крайбрежие. На север и северозапад граничи с община Долни Чифлик /Варненска област/ и на юг и югозапад с община Несебър /Бургаска област/. Територията й е 162 км2. В национален план обхващат 0,15% от територията и 0,04% от населението на страната. 

Общината включва 6 населени места: гр. Бяла, с. Горица, с. Господиново, с. Дюлино, с. Попович, с. Самотино. Съвременният релеф на община Бяла може да се характеризира като хълмист. В западната и северната част на общината попадат източните склонове на Камчийска планина. Тези склонове се спускат плавно към морето с наклон от 2 до 5%. Надморската височина на град Бяла е 42 м. 
Бреговата ивица на общината се характеризира със съчетание от скалист бряг, малки заливи, плажови ивици с пясъчни дюни. Брегът е стръмен и разчленен, което води до силно ограничаване на плажния потенциал, но от друга страна му придава атрактивност, което е ценен курортен ресурс.
Историята на Бяла датира поне от 4 век пр.н.е. Тогава тя е носила името Аспрос. Селото е споменато восмански регистър от 1731 г. под името Ак дере.
Икономическата активност не е особено висока, основните дейности са туризъм и земеделие. Летният туризъм привлича много хора. 

Общински съвет на БСП-Бяла
Христо Димов Димов    председател

 

 

 

 

 

Огнян Тодоров Савов     
Карамфил Георгиев Карамфилов     
Стефка Цонева Христова     
Георги Димитров Касабов     
Стефан Йорданов Пейчев     
Росица Иванова Генкова     
Валери Стайков     
Росен Костадинов Янакиев     
Живко Марийков Йорданов     
Йордан Евтимов    

Общинска контролна комисия на БСП-Бяла
Филип Панчев Панчев    председател
Йорданка Димитрова Белева    
Гинка Парашкевова Петрова    
Донка Георгиева Баналиева    

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи