Белослав

Община Белослав се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на област Варна. Общината има 4 населени места с общо население 11 023 жители (01.02.11 г.).
Белославският регион е бил населен още от древността. Белослав е централното селище на общината, която е изцяло разположена от двете страни на Варненското и Белославското езеро. Според някои исторически данни селището е съществувало още през Втората българска държава под името Крушево.
Цялата територия на община Белослав се намира на двата бряга на Белославското и част от Варненското езера, като граничи с общините Варна, Аврен, Девня и Аксаково.Общината има сравнително добре развита транспортна инфраструктура, което благоприятства икономическото и социалното развитие на общината. Инфраструктурата за воден транспорт включва Пристанище на ТЕЦ “Варна” (с капацитет едно корабно място), Пристанище на фериботен комплекс “Варна – Иличовск” (с капацитет две корабни места) и Фериботен комплекс „Белослав” за транспорт на автомобили през канала между Белославското и Варненското езеро, който свързва двете части на града през плавателния канал. Ферибот "Белослав" и помощен кораб "Белла" са собственост на община Белослав. Чрез пристанищата се осигурява възможност за транспорт на стоки до страните от черноморския регион, което подобрява в значителна степен транспортната достъпност на общината и нейната привлекателност за бизнеса. По БВП на човек през 2001 г. община Белослав се нарежда на 16 място от общо 262 общини в България. Общинската икономика е с промишлено-аграрна структура, като местната индустрия е доминирана от тежката промишленост, и тя има структуроопределящо значение за икономиката на община Белослав. Енергетиката е представена от ТЕЦ “Варна”, а развитието на добивната промишленост е свързано предимно с възможностите за строителни материали в района на град Белослав и с. Разделна. Освен това за общината са характерни производството на зърнени и технически култури и лозарството. Край село Езерово има големи лозови масиви.

Забележителности:
На 2 км източно от централната част на Белослав се намира защитената  местност „Ятата”, примамлива за орнитолози и екотуристи. Мястото представлява мозайка от разнообразни местообитания на птици, като най-характерни са заблатените територии, разделени от дига на две- сладководна и соленоводна. 
От края на месец май до средата на юни жителите и гостите на Белослав могат да видят изключително красиво и  рядкосрещано в България явление – цъфтежа на диви кактуси край града. Растенията са от рода „Опунция” и цъфтят с яркожълти цветове. 
В района от Страшимирово до Белослав има отделни пръснати групи от природния феномен „Побити камъни”,  които са част от известната „каменна гора”между Варна и Девня. Цялата местност се състои от 14 групи каменни колони с неправилна, цилиндрична или конусовидна форма, разположени сред пясъци и разпръснати в западния край на варненската низина. На юг тя достига до Белославското езеро,на север до склоновете на Варненското плато. Природните образувания  представляват части от малката варненска пясъчно – чакълена пустиня, което е уникален феномен. 
Над село Разделна се намират останки от късноантичната и средновековна крепост Петрич кале. Тя е била издигната през V-VІ век,по късно разрушена и изградена отново през ХІ-ХІІ век. 

ИБ на БСП-Белослав    
Даниела Михалева Йордановa    председател

 

 

 

 

Веска Чернева Вълканова    зам.председател
Валентина Чернева Христова    секретар
Йордан Петков Стоянов    
Пламен Иванов Стойков    

Общински съвет на БСП-Белослав
Даниела Михалева Йордановa    председател
Веска Чернева Вълканова    зам.председател
Валентина Чернева Христова    секретар
Йордан Петков Стоянов    
Живка МИхайлова Тодорова    
Милена Димитрова Костадинова    
Пламен Иванов Стойков    
Стоян Борисов Стоянов        ветераните
Камелия Николаева Радева    младежки дейности
Цветана Стоянова Козарова    
Теодора Димова Георгиева    

Общинска контролна комисия на БСП-Белослав
Стоян Козаров    председател
Иванка Господинова    
Марче Георгиева    

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи