БСП предлага срокът за влизане в сила на общи устройствени планове на всички общини да бъде удължен до 2018 година

Дек 07, 2015 Новини БСП 0 26462

От първи януари хората, бизнеса, общините няма да могат да променят статута на земите си дори и за да сложат една оранжерия

Ако до края на годината не се приемат предложените от БСП промени в Закона за устройство на територията от първи януари хората, бизнеса, общините няма да могат да променят статута на земите си дори и за да сложат една оранжерия, за това сигнализира на пресконференция народния представител  Манол Генов. Законопроектът е внесен от група народни представители на БСП и касае удължаване на срока за изработване и приемане на общи устройствени планове на всички общини.

През 2012 г. бе въведено законовото изискване в срок до 01.01.2016 г.да бъдат приети такива планове, като  кметовете на общини без такъв план трябваше да внесат предложения в  общинските съвети за започване на процедура по изготвяне до 26 май 2013 г.

Освен за развитието на територията те са и основата за подготовка на плановете за интегрирано градско развитие и  за получаване на еврофинансиране през настоящия програмен период, поясни народният представител. Това всъщност е основата за кандидатстване и одобрение на проекти по ОП „Региони в растеж“. Общия устройствен план  влияе пряко  и върху условията за инвестиции, реализацията на инвестиционни проекти, създаването на работни места.

Процедурата изисква достатъчно дълго време, понякога години, от една страна, а от друга – финансови средства, с каквито не всички общини разполагат. Неприемането на предложените от нас промени ще означава, че след 1 януари 2016 г.  общините няма да могат да реализират никакви проекти извън границите на населените места. Там няма да може да се прави нищо - да се променя предназначението на територията, земеделска земя или горски територии, с което се спират всякакви инвестиционни дейности в цялата държава. Според Манол Генов това рязко се отличава от гръмките декларации от страна на правителството, че  осигурява условия за всякакви инвестиции.

Предложението на БСП е срокът за влизане в сила на общи устройствени планове на всички общини на територията на Република България да бъде удължен до 2018 година. Същевременно народният представител пита министъра на регионалното развитие дали и колко са предвидените средства в  Бюджет 2016 година, с които да се покрият част от разходите на общините, особено  на тези, към които има заявен инвеститорски интерес или са с потенциал за развитие като туристически дестинации.