Илияна Йотова се среща с министър на Бавария

Eдна рамкова политика би била полезна за планинските региони в Европа

Илияна Йотова започна поредица от срещи във връзка с инициирания от нея доклад за подкрепа на планинските региони в Европа в Комисията по регионално развитието в Европейския парламент. Първата среща бе с Д-р Беате Мерк, министър на регион Бавария в Германия за Европейски и регионални въпроси, във връзка с доклада на евродепутата за планинските региони в Европейския парламент. В качеството си на министър на регион, който е част от алпийската стратегия на Европейския съюз, Д-р Мерк сподели добрите практики от един от най-успешните планински региони и изрази желание за сътрудничество с евродепутата по нейната инициатива за планините в Европа. "Приветствам вашата инициатива и смятам, че една рамкова политика би била полезна за планинските региони в Европа. Смятам, че алпите имат с какво да допринесат под формата на опит, като един от най-добре развитите региони в Европа", заяви д-р Мерк.

На срещата бяха обсъдени възможностите за иновации и прокарване на инфраструктура за свързване на планинските региони с градовете, както и финансовата подкрепа бърз и качествен интернет. Йотова изрази желанието си да развие качествена инфраструктура, с която да се превъзмогнат основните проблеми на планинските региони, които идват от липсата на достъпност.