Филчо Филев: Променихме Провадия, търсим подкрепа за още политика в интерес на хората 

Окт 30, 2015 ВАРНА Новини Избори 1 1619

Оздравихме финансово общината, за да открием перспективи за развитие

Инж. Филчо Филев е роден през 1962 г. в гр. Провадия. Завършил е „Автоматизация на производството” във ВМЕИ Варна, както „Счетоводство и контрол” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Бил е заместник-кмет на община Провадия в периода 1999 - 2007 г. и общински съветник от 2007 г. до 2011 г. От ноември 2011 г. е кмет на общината. Председател е на читалищното настоятелство на НЧ „Ал. Константинов 1884” - гр. Провадия, както и на Сдружение с нестопанска цел „Европа плюс” Провадия, осигуряващо лични асистенти на изпаднали в затруднение лица. Семеен, с едно дете.

На 1 ноември инж. Филчо Филев се явява на балотажа на Местни избори 2015, издигнат от БСП, за да спечели своя втори мандат като кмет на община Провадия.

Кмет сте на Провадия от 2011 г. С кои резултати от работата си за общината и жителите й се гордеете?

Смятам, че едно от най-трудните ни постижения бе свързано с решаване проблемите с общинските финанси. Искам да припомня, че още първите ни анализи показаха недвусмислено, че Провадия бе изправена пред колапс – със задължения в размер на 3 млн. лв. Част от тях, около половин милион, бяха свързани с изтеглен през 2006 г. кредит от 2 млн. лв. за финансиране на проект за ремонт на учебните заведения. Тежаха и задължения от 270 хил. лв. към почистваща фирма, осъдила общината за незаконно прекратен договор през 2009 г. През 2012 г. успяхме да довършим проекта за модернизацията на училищата, който дофинансирахме със собствени средства в размер на 400 хил. лв., изплатихме кредита, и се издължихме за незаконно прекратения от моя предшественик Георги Янев договор. Гордеем се с много други постижения за изминалите четири години, но те станаха възможни именно благодарение на това, че преодоляхме финансовите тежести още в началото. Днес Провадия няма никакви задължения. Нещо повече общината разполага с близо 4 млн. лв. в банковите си сметки.

Кажете повече за успехите на Вашия екип в други направления? Как подобрихте живота на хората в община Провадия?

Знаете, че често политическите ни опоненти обичат да се хвалят с прерязани лентички на инфраструктурни проекти, включително такива, които не са изцяло тяхна заслуга. Ние, представителите на левицата, поставяме на първо място хората, но не забравяме, че повишаването на качеството на живот и подобряването на условията за икономическо развитие са свързани и с жизнената среда, важна част от която е инфраструктурата. Затова, само за последните две години, извършихме ремонти на общинската пътна мрежа на стойност близо 1 млн. лв. През 2014 г. ремонтирахме над 70 улици и облагородихме околоблокови пространства в гр. Провадия. Бяха ремонтирани три подлеза и изградени пет детски площадки. Направихме ремонт на спортната площадка в града за 120 хил. лв. Ремонтирахме уличната инфраструктура на населените места от общината за над 600 хил. лв. и тротоари за повече от 100 хил. лв. През 2015 г. продължихме с асфалтирането на улиците в община Провадия, ремонтирахме още един подлез, ремонтирахме тротоари за около 110 000 лв., изградихме две нови детски площадки. Не мога да не отбележа също, че още през 2013 г. заработи новата пречиствателна станция за отпадни води, завършихме и корекцията на коритото на р. Провадийска.

Най-важното е обаче, че за всички тези инвестиции не използвахме нито лев кредитни средства, като едновременно с това успяхме да изплатим всички наследени задължения, без да просрочим нито едно плащане. При това кандидатствахме по всички възможни мерки на различните оперативни програми, където община Провадия беше допустима като бенефициент. А 90% от проектите, с които сме кандидатствали, бяха одобрени.

Подобриха ли се социалната среда и икономическият климат в Провадия в годините на Вашия кметски мандат?

Главният социално-икономически проблем в нашата община е безработицата. Мога да заявя, че положихме сериозни усилия за повишаване на заетостта. За четири години община Провадия е назначила над 1 000 безработни в рамките на различни проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“, други национални програми, по регионалните и национални мерки за заетост. Те бяха наети като лични и социални асистенти, домашни помощници, приемни семейства, социални работници, охрана, пътни строители, озеленители и др.

Работихме усилено и за създаването на добър инвестиционен климат за бизнеса с подходящи условия за изграждането на различни производства. Ще продължим в тази посока, за да дадем възможност на фирмите да осигурят по-голяма постоянна заетост на хората.

Погрижихме се жителите на Провадия да получават по-качествени здравни грижи. Помогнахме на болницата с близо 600 000 лв. Като кмет успях да издействам годишна субсидия от Министерството на здравеопазването в размер на 90 000 лв. за две години. С мисъл за децата без родителска грижа изградихме Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище за близо 800 000 лв.

Направихме немалко и за възраждане на културния живот на община Провадия. Продължихме културните традиции, като проведохме две издания на Националния конкурс „Светослав Обретенов“, общинския преглед за любителско творчество „Корените на Сърта“, фолклорните събори „Селото на орехите пее“ в с. Добрина и „Блъсково – чисто, хубаво, добро“ в с. Блъсково. Възстановихме провеждането на „Дни на древния Овеч“. Издаваме общински вестник – „Провадия плюс“.

Водите убедително в резултатите от първия тур на местния вот и ще се явите на балотаж в неделя. Какво ще кажете на избирателите в навечерието на решаващото гласуване?

Бих искал да обърна внимание на жителите на Провадия, че задно с моя екип в общинската администрация работихме усилено за тези резултати и нямаме намерение да отслабваме темпото. Мандатът ни беше изключително труден, но смятам, че водихме правилна политика, която доведе до оздравяване на общината и откриване на нови перспективи за политики, насочени към хората. Защото днес Провадия не само, че не дължи, а разполага със спестени средства – близо 4 млн. лева. Общината ни стана по-приветлива, по-привлекателна. Променихме я! Смятам, че мнозинството от жителите на общината оценяват това и ще дадат подкрепата си за политика, която е насочена към тях – лява политика, която защитава интересите на хората и на общината!