ГС на БСП-Варна организира представянето на "Бележки от чекмеджето"

29.06.2018 г.

"Да си открит и честен, и да събереш откровенията си в книга, за да ги споделиш публично. Днес  това е геройство. Защото да кажеш истината в очите или да се разгневиш от нечия постъпка без да се прикриваш, си е истински подвиг. Това ще откриете в книгата на контраадмирал Румен Попов, наречена "Бележки от чекмеджето", това каза Борислав Гуцанов, председател на ГС на БСП - Варна, по време на представянето на четивото. Сборникът с откровения на труженика  на родната морска идея събра негови съмишленици, приятели и културни дейци от Варна във ФКЦ. "Темите, които засяга авторът са разнообразни, което показва висок интелект. Адм. Попов безспорно умее да навлиза във всяка от тях убедително, но и убеждаващо", сподели редакторът на произведението Тихомир Иванов. А авторът допълни, че "Бележки от чекмеджето" е една игра, отражение на случките от неговия живот. 

В края на срещата Борислав Гуцанов още веднъж благодари на адм. Попов за възможността да представи книгата му в средите на БСП, защото тя е тясно свързана с лявата идея, битките и борбата му в редица ситуации през последните 30 г.  в България. По време на дискусията беше обсъдена идеята адм. Румен Попов да бъде предложен за наградата "Георги Кирков".